Te Piringa

Kia hiwa rā!  Kia hiwa rā!  He mihi kau atu ki a koutou ngā mātua, ngā kaitiaki, ngā whānau katoa o te hapori nei.  Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātau katoa.

E te Wāhi Ngaro, nāna nei te ao i whakairo.  Kai te mihi.

Ka huri ngā whakaaro ki te hunga kua wehe atu i te tirohanga kanohi, whakaoti atu e!  Waiho rātau ki a rātau, tātau ki a tātau.  Kāti ake.

Ka noho a Te Piringa ki ngā waewae o Matairangi, torotoro atu ai ki ngā puna wai o Raukawa Moana, o Te Whanganui-a-Tara, o Waitangi, o Hauwai e rere mai nei.  E mihi korenga mutu a Te Piringa ki a Te Āti Awa Taranaki-whānui ki Te Upoko o te Ika.

Nā Ahorangi Te Wharehuia Milroy, nō Ngāi Tūhoe, tō tātau ingoa, ā, nā Tā Tīmoti Kāretu, nō Ngāi Tūhoe, nō Ngāti Kahungunu hoki, ia i tono hai tapa mai i tō Te Piringa nei.  He momo whakaruruhau a Te Piringa mō ngā ākonga Māori me ō rātau whānau e hiahia ana ki te eke panuku, eke Tangaroa!  Heoi anō, nau mai rā, kake mai rā ki Te Piringa!  Rarau mai.

The key strategic initiative currently in development is an Ākonga Māori Graduate Profile. This project aims to create a framework to support ākonga Māori to attain distinctly Māori attributes and skills (alongside those attributes and skills the school already offers). As well as aligning to those aspirations embedded in Te Tiriti o Waitangi, including working in partnership with whānau Māori, the profile will develop understanding of what Māori success by Māori for Māori looks like in the setting of Wellington College.

The Māori Graduate Profile will then sit centrally within the development of our Māori Strategic Plan which will replace the Māori Student Achievement Plan.

‍Connect with Te Piringa

Te Piringa is for all whānau, parents, caregivers of ākonga Māori, and whānau in our school community who have a strong interest in kaupapa Māori. We also encourage ākonga and staff to be part of the rōpū.

In 2023, our priorities were:

  • Strengthening Te Piringa as an anchoring point for whānau and ākonga Māori to connect with each other & kaupapa Māori

  • Creating an Ākonga Māori/Māori Student Graduate Profile

  • Creating a Māori Strategic Plan

  • Hosting Pō Whakanui

Keen to help? We have three sub-committees that we welcome you to join:

  • Ohu Rautaki Māori (Māori Strategy sub-committee)
  • Ohu Toi Wāhi Ataata Māori (Māori visual arts and spaces sub-committee)

Mauri mahi, mauri ora!

Team

Tiamana/Chair

Crane Amaru

Co-chairs Tū Tamatoa

Zane Bradley Ngāti Kikairo Y12

Nate Amaru Te Aitanga-ā-Hauiti, Whakatōhea Y11


Staff

Headmaster – Glen Denham Te Arawa

Deputy Principal – Nikki Corbishley Ngāti Pākehā

Deputy Principal – Patrick Smith Ngā Puhi

LAL Māori – Katie Thompson Ngāti Paoa

Want to Connect?

Click here to join our Facebook page.

Upcoming events