Mihi ki a Ahorangi Te Wharehuia Milroy

May 6, 2020

Ka ngaro a Matariki i te pae, Ka ngaro te tangata ki te pō.

Kotahi tau kua ngaro koe,

E te pou tikanga, e te pou reo,

E koro Te Ahorangi Te Wharehuia Milroy

E moe ki te mārie o te pō

E noho ki te taha o tō makau

Ka ora tonu ana ō akoranga ki ngā kōrero tuku iho,

Tūwhitia te hopo, mairangatia te angitū.

Nō reira e mihia te hunga mate huri noa i te motu,

Haere ki a rātou ngā piki kōtuku

Haere ki tua o ngā wai o Pikopiko i Whiti

Ki a rātou ngā whetū pīataata i te rangi tuatini

Tākiri ko te ata pūao

Ka ngau Tāwera

Te tohu o te mate

Haere, haere, haere

Apiti hono tātai hono

Ko tātou te hunga mate i mau maharatia

Tātou anō tēnei te hunga ora e mihi nei ki a tātou

Tēnā tātou katoa.