Te Piringa

He Mihi Whakatau

Kia hiwa rā!  Kia hiwa rā!  He mihi kau atu ki a koutou ngā mātua, ngā kaitiaki, ngā whānau katoa o te hapori nei.  Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātau katoa.

E te Wāhi Ngaro, nāna nei te ao i whakairo.  Kai te mihi.

Ka huri ngā whakaaro ki te hunga kua wehe atu i te tirohanga kanohi, whakaoti atu e!  Waiho rātau ki a rātau, tātau ki a tātau.  Kāti ake.

Ka noho a Te Piringa ki ngā waewae o Matairangi, torotoro atu ai ki ngā puna wai o Raukawa Moana, o Te Whanganui-a-Tara, o Waitangi, o Hauwai e rere mai nei.  E mihi korenga mutu a Te Piringa ki a Te Āti Awa Taranaki-whānui ki Te Upoko o te Ika.

Nā Ahorangi Te Wharehuia Milroy, nō Ngāi Tūhoe, tō tātau ingoa, ā, nā Tā Tīmoti Kāretu, nō Ngāi Tūhoe, nō Ngāti Kahungunu hoki, ia i tono hai tapa mai i tō Te Piringa nei.  He momo whakaruruhau a Te Piringa mō ngā ākonga Māori me ō rātau whānau e hiahia ana ki te eke panuku, eke Tangaroa!  Heoi anō, nau mai rā, kake mai rā ki Te Piringa!  Rarau mai.

Connect with Te Piringa

Click here to join our Te Piringa Facebook page

Contact Rachelle Hautapu, Kaiwhakahaere, on hautapu@hotmail.com or (022) 312 2979.

Te Piringa is for … all whānau, parents, caregivers of ākonga Māori and whānau in our school community who have a strong interest in kaupapa Māori.  We also encourage ākonga and staff to be part of the rōpū.

In 2022, our priorities are …

  • strengthening Te Piringa as an anchoring point for whānau and ākonga Māori to connect with each other & kaupapa Māori,
  • creating an Ākonga Māori/Māori Student Graduate Profile,
  • creating a Māori Strategic Plan - click here for the previous Māori Student Achievement Plan (2018 - 2020), and
  • hosting Pō Whakanui.

Mauri mahi, mauri ora!

 

2022 Maramataka

Wed, 16 February

HUI ā-TAKIWĀ, 6:00 pm, Zoom

Focus: whakawhanaungatanga, 2022 Work Plan

Thu, 19 May

HUI ā-TAKIWĀ, 6:00 pm, venue TBA

Focus: 2022 Work Plan

Fri, 17 June

TE WHAKATAETAE ā-ROHE mō NGĀ MANU KŌRERO

All day, Ngā Purapura ki Ōtaki

Tue, 9 August

HUI ā-TAKIWĀ, 6:00 pm, venue TBA

Focus: planning for Pō Whakanui

12 - 18 September

TE WIKI O TE REO MĀORI

Wed, 26 October

PŌ WHAKANUI hosted by Te Piringa

A celebration of the Māori Class of 2022 & prizegiving

Mon, 14 November

HUI ā-TAKIWĀ, 6:00 pm, venue TBA

Focus: review 2022 & plan for 2023